Ergonomisch werkplek onderzoek

Bij het invullen van de zorgplicht is het doorlichten van de PC werkplekken op risico’s cruciaal. Een werkplekonderzoek wordt vaak als theoretisch en betuttelend ervaren. Wij kiezen voor een actieve directe aanpak en spreken liever over optimalisatie. Vaak blijken kleine aanpassingen grote verbeteringen op te leveren. Het motiveren van de medewerkers om ergonomisch te gaan werken is het sleutelwoord.

Werkplekonderzoek – werkplekoptimalisatie

Wij bieden u een methode om uw werkplekken te optimaliseren. Hierbij staat het individu centraal. Omdat “vreemde ogen dwingen” nemen medewerkers adviezen en tips van een extern persoon beter aan. Wij helpen u en uw medewerkers een gezonde werkhouding aan te nemen. De persoonlijke aandacht hierbij wordt sterk gewaardeerd. Onze adviezen en producten bevorderen behalve de gezondheid ook het comfort. Dit leidt tot meer productie en minder ziekte verzuim. Zo verdient de investering zich altijd terug.

Bij een werkplekoptimalisatie volgen wij de volgende stappen:

1. Voorlichting over ergonomisch werken
De medewerkers krijgen een duidelijke compacte uitleg over RSI en wat je actief kunt doen om RSI te voorkomen.

2. Inventarisatie individuele werkplek op risico’s
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de lichaamsafmetingen van het individu wordt de werkplek doorlopen.

3. Advisering hoe de risico’s te beperken
Knelpunten worden per medewerker op hun werkplek besproken. De medewerker krijgt persoonlijke praktische tips.

4. Proefopstelling producten ter ondersteuning van de ergonomische werkhouding
Daar waar nodig worden producten aangereikt die de medewerker in staat stellen een ergonomische werkhouding aan te kunnen nemen.

5. Installatie en uitleg aan de individuele medewerker over de producten
De producten worden direct geplaatst. De medewerker krijgt uitleg over het doel van de plaatsing. Bovendien wordt uitgelegd hoe je een product optimaal gebruikt.

6. Na enige tijd volgt een evaluatie met de medewerker op hun werkplek
De medewerker bepaalt of de producten een meerwaarde hebben. Alleen de positief ervaren producten blijven staan.

Ondanks alle goede zorgen is RSI nooit uit te sluiten. Daarom is het juridisch gezien van belang dat u met een rapportage kunt aantonen dat u er wel alles aan heeft gedaan deze aandoening te voorkomen.

Bel voor een afspraak of offerte met 030 – 225 00 22