Rug, nek en schouder scholing.

Rug-, nek- en schouderklachten zijn veel voorkomende klachten in de fysiotherapiepraktijk. Preventieve scholing (primair, secundair en/of tertiair) kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen of verergeren van bovengenoemde klachten. De scholing bestaat uit het signaleren van (over)belasting, het in kaart brengen van (over) belastende momenten of werkzaamheden, het juist inrichten van de werkplek en het aanleren van een juiste werkhouding. Verder worden oefeningen aangeleerd welke preventief en curatief zijn ten aanzien van rug-, nek- en schouderklachten.

Behandeling

De gevolgen van fysieke klachten bij werknemers zijn ingrijpend: een organisatie kan worden geconfronteerd met een hoog uitvalpercentage door ziekteverzuim en minder goed functioneren van medewerkers. Vaak wordt pas nagedacht over deze problematiek als klachten al aanwezig zijn. Vanuit preventief oogpunt organiseren we ook een rug- nek- en schouderscholing voor werknemers die nog geen klachten hebben.

Doel
Via de preventieve benadering zal het personeel op den duur minimaal verzuimen met rug- nek- en schouderklachten, en wordt langdurige ziekte voorkomen. Bovendien is het belangrijk dat een draagvlak in de organisatie ontstaat om preventief te denken en te werken.

Informatie overdracht
We geven informatie over het ontstaan en voorkomen van klachten. Een beter begrip heeft een beter bewegingsgedrag tot gevolg.

Training van bewegingsgedrag op het werk en thuis
De manier waarop personen hun rug, nek en schouders gebruiken is van grote invloed op het ontstaan van klachten. Door belastende omstandigheden kan de rug onder ongunstige spanning komen te staan.
Daarom leren wij de deelnemers het lichaam tijdens het werk op een verantwoorde manier te gebruiken. We oefenen met de cursisten een aantal praktijksituaties. Niet alleen op het werk maar ook in thuissituaties wordt het lichaam op de proef gesteld. We geven in de scholing aan op welke manier men ook hobby’s en huishoudelijk werk kan uitvoeren zonder het lichaam zwaar te belasten.

Belangrijk is dat deelnemers ook op langere termijn actief blijven in het voorkomen van klachten. Door jaarlijks ‘opfrisbijeenkomsten’ te organiseren blijven we met de deelnemers aandacht besteden aan de preventie van lichamelijke klachten.

Resultaten
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat aandacht aan preventie van rugklachten zijn vruchten afwerpt. Van belang blijkt echter wel permanent aandacht te blijven besteden aan het onderwerp.