Second opinion

Bij Praktijk Goudberg komen geregeld patiënten voor een second opinion. Onder een second opinion wordt verstaan: de onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere fysiotherapeut dan eigen therapeut, arts of specialist.

Twijfel?

Een second opinion kan nuttig zijn bij twijfels over de diagnose of onzekerheid over de geboden behandeling. Het moet vooral worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over de behandeling. Het biedt de mogelijkheid om meer informatie over uw klachten verkrijgen.

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via 030 – 225 00 22.