Golf Fysiotherapie

Peter Goudberg is opgeleid tot manueel therapeut, top sport fysiotherapeut, McKenzie therapeut en tot Golf Fysiotherapeut. Europees gecertificeerd als Golftrainer® en Golf Physiotherapeut®. Peter golft al vanaf jonge leeftijd met veel enthousiasme met single handicap (6.1). Als lid van UGC De Pan en met zijn top sport fysiotherapie ervaring, maakt dit tot een sterke combinatie.

Behandeling

Vrijwel alle lichamelijke beperkingen die uw golfswing in de weg staan kunnen met fysiotherapie of fysieke training worden behandeld. Peter weet dus als speciaal daarvoor opgeleide golf fysiotherapeut wat u voelt, wat uw specifieke golfwensen zijn en begrijpt waar u met golfen heen wilt.

Golf is een prachtige sport en zeer geschikt voor jong én oud. Toch ontstaan er nogal eens blessures door de complexe bewegingen die het lichaam maakt. Vaak zijn deze blessures het gevolg van een slechte warming-up of een geforceerde swing. Peter heeft zich gespecialiseerd op het gebied van het analyseren van de swing en screenen van het lichaam op mogelijke beperkingen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een heup die niet voldoende kan roteren. Dit kan grote gevolgen hebben voor het uitvoeren van de swing.

Peter is er als golf fysiotherapeut niet alleen om blessures te behandelen. Het is juist zijn doel om mensen op voorhand te screenen en eventuele beperkingen op te sporen. Dit is ter preventie van blessures maar ook zeker ter bevordering van de swing en eventueel het verlagen van de handicap.

Met de screening wordt het gehele lichaam op functies beoordeeld. De belangrijkste componenten hierbij vormen stabiliteit, mobiliteit, balans en motor-learning. Het lichaam heeft gewrichten voor mobiliteit en voor stabiliteit. Er zal een goede afstemming van beide moeten zijn om klachten te voorkomen. Zeker wanneer mensen ouder worden neemt de mobiliteit vaak af. Het verlies aan mobiliteit wordt dan vaak gecompenseerd door andere gewrichten (overbelasting). Hierdoor kunnen klachten ontstaan.

De screening bekijkt per gewricht of er voldoende mobiliteit en stabiliteit aanwezig is. Daar waar mogelijke belemmeringen aanwezig zijn wordt daar dieper op ingegaan. Het gewricht of de spieren worden indien noodzakelijk nog verder onderzocht. Ook wordt bekeken of de bewegingen gecontroleerd verlopen. Gekoppeld aan de uitkomsten van de screening worden speciale oefeningen meegegeven. De oefeningen worden met u samen doorgenomen, om er zeker van te zijn dat u ze goed uitvoert.

Indien gewenst kan ook in samenspraak met uw PGA Golfprofessional een individuele uitgebalanceerde swing worden ontwikkeld. Hierdoor ontstaat een combinatie van maatregelen die de meeste garantie biedt op een pijnvrije swing.