Handtherapie

Uw hand en pols zitten ingewikkeld in elkaar. Botten, spieren, pezen en banden zorgen er samen voor dat u uw hand op eindeloos veel manieren kunt bewegen: met veel kracht of juist met ongelooflijke precisie. Uw hand is echter ook kwetsbaar. Door een ongeluk, door overbelasting of door veroudering kunt u allerlei klachten krijgen. En dat kan u behoorlijk belemmeren bij uw dagelijkse bezigheden. Een goede behandeling door ervaren specialisten is dan belangrijk.

Handtherapeut

De handtherapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in hand- en arm problemen.
Er wordt nauw samengewerkt met de plastisch/handchirurgen en andere medisch specialisten zoals revalidatieartsen, reumatologen, orthopeden, chirurgen en huisartsen uit de omgeving. De kwaliteit van zorg verbetert doordat mensen met een specifiek probleem op een specifieke plaats terecht komen, waar kennis en expertise aanwezig zijn. De hersteltijd van patiënten kan aanzienlijk worden verkort door een doelmatige en efficiënte aanpak. De handtherapeut draagt zorg voor optimale begeleiding en behandeling.

Handtherapie houdt zich bezig met het behandelen van functiestoornissen van spieren, pezen, banden, botten, gewrichten, zenuwen en huid. Handtherapeuten zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten, die zich hebben toegelegd op de behandeling van hand, pols en arm. De handtherapeut verzorgt het revalidatieproces na een operatie, maar kan ook conservatief (dus zonder operatieve ingreep) behandelen. Er zijn veel verschillende behandelmogelijkheden, die altijd precies afgestemd worden op uw klachten en beperkingen. Het streven hierbij is om weer zo optimaal mogelijk te functioneren. Bij de behandeling van uw klachten werken fysiotherapeuten en ergotherapeuten vaak samen aan uw herstel.

We doen het samen!
Belangrijk om te weten: handtherapie is vaak een langdurig en intensief traject, waarbij uw medewerking en inzet van groot belang is. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kan ook de duur van de therapie variëren. Het kan zijn dat u met een pijnlijke spier na drie keer behandelen en de juiste adviezen al vooruit kunt. Maar na een operatie of bij uitgebreid letsel kan de nabehandeling soms wel een jaar duren. Vooral in het begin is de behandelfrequentie heel hoog. Want juist in die periode is de meeste winst te behalen.
Onze handtherapeut gaat voor een efficiënte en optimale aanpak, maar uw eigen motivatie om thuis te werken aan uw herstel is net zo belangrijk! Of de therapie nu lang of kort duurt: het is heel belangrijk dat u de voorgeschreven oefeningen en adviezen thuis nauwkeurig opvolgt!

Indicaties voor verwijzing
Wie komen er in aanmerking voor verwijzing naar de handtherapeut?
Het gaat hierbij om mensen met uiteenlopende (functie)stoornissen van de hand.
Verwijzing is mogelijk door huisartsen, medisch specialisten en bedrijfsartsen.

Manuele therapie binnen de Handtherapie.
De Handtherapeut werkt binnen de praktijk nauw samen met de Manueel therapeuten. Het voordeel hiervan is dat mochten klachten gerelateerd zijn aan bewegingsstoornissen in de nek en borstwervelkolom, deze door hen kunnen worden meegenomen in de behandeling. Zeker bij al langer bestaande klachten zien we vaak dat in de nek en borstregio ook veranderingen ontstaan die de klachten in de hand weer in stand kunnen houden.

Spalken
Ook worden er ter plaatse spalken op maat gemaakt. Dit kan een rustspalk, correctiespalk of een spalk voor een Malletfinger zijn.

Carpaaltunnelsyndroom (CTS)
Na onderzoek wordt uitgesloten of de klachten hun oorzaak in de nek vinden. Indien de oorzaak lokaal ligt kan CTS behandeld worden. Daarnaast kan een spalk gemaakt worden voor bijvoorbeeld de nacht om verdere prikkeling van de zenuw te voorkomen. Indien de oorzaak in de nek ligt, zal ondermeer een manueel therapeut onderzoek doen en zonodig behandelen.

Behandeling en consult
Naast de verwijzing voor fysiotherapeutische behandeling is er ook de mogelijkheid van een fysiotherapeutisch consult.