(Top) Sport begeleiding

Het is voor topsporters en amateur sporters op hoog niveau, van groot belang dat ze niet geblesseerd raken. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat de gewrichten en spieren die bij de sport gebruikt worden, op de juiste manier kunnen bewegen.
Middels allerlei testen hebben wij de mogelijkheid om deze disbalansen in kaart te brengen.

Sportbegeleider

Als (top) sportbegeleider denken wij met u mee over uw wensen als topsporter en amateur sporter op hoog niveau. Krachtiger of sneller worden, u realiseert dit aan de hand van het door ons voor u gemaakte sport specifieke trainingsprogramma aan de hand van testgegevens.

Het is belangrijk om voor iedere sporter een analyse te maken van zijn of haar sport. Uit deze analyse moeten blijken wat belangrijk is voor deze sport en hoe je dit in je trainingssituatie het beste kan trainen. Op deze manier proberen wij dus voor iedere sporter een zo functioneel en sportspecifiek mogelijk programma op te stellen. Periodisering is hierin heel belangrijk om de sporter zo goed mogelijk voor te bereiden op het wedstrijdseizoen.